Om oss

StockHelp er et nettsted hvor du med interesse for aksjer kan øke kompetansen rundt aksjemarkedet med hjelp av nettkurs. Nettstedet tilbyr også aksjeråd på vår Instagram-konto @Stockhelpno gjennom "Aksjeboost" som lanseres ukentlig. 

 

StockHelp er en merkevare som er eid av selskapet Pedersens Kurs. Selskapet ble opprettet i 2020 og har som mål å øke aksje kompetansen til folk flest. Aksjemarkedet er et marked som styres av mange kompliserte faktorer, og StockHelp hjelper med forståelsen av disse faktorene. Instagram programmet "Aksjeboost" er opprettet for å fremme aksjer i aksjemarkedet som har en forventet kursoppgang i sikte. StockHelp holder kontroll over mange av faktorene som styrer aksjemarkedet, og publiserer anbefalinger på aksjer som har et stort potensialet for framtiden. Mottoet til StockHelp er at det lønner seg å investere i kunnskap.

Partner

Våre kurs gjennomføres via vår partners nettside (Leksjoner.no). Det er en effektiv digital plattform som muligjør en enkel gjennomføring av nettkurs. Inholdet i kursene er laget av StockHelp, men gjennomføring og betaling foregår hos vår partner.

 

Leksjoner.no ble opprettet i 2020. Selskapet har et mål om å gi alle en mulighet til finne ny læring, oppnå ny kunnskap og utvikling. Selskapet ønsker også å gi dere som har noe å lære bort muligheten til å lage egne kurs som andre kan ha gleden av, samt et ønske om å gi bedrifter mulighet til å gi ansatte kontinuerlig opplæring for omstilling og økt konkurranseevne. Livslang læring handler om å gå videre i takt med verden rundt oss.
Leksjoner gir deg muligheten til å bygge videre på din kunnskap.

Leksjoner.no