top of page

Om oss

StockHelp er et nettsted hvor du med interesse for aksjer kan øke kompetansen rundt aksjemarkedet med hjelp av nettkurs. Nettstedet tilbyr også aksjeråd på vår Instagram-konto @Stockhelpno gjennom "Aksjeboost" som lanseres ukentlig. 

 

StockHelp er en merkevare som er eid av selskapet Pedersens Kurs. Selskapet ble opprettet i 2020 og har som mål å øke aksje kompetansen til folk flest. Aksjemarkedet er et marked som styres av mange kompliserte faktorer, og StockHelp hjelper med forståelsen av disse faktorene. Instagram programmet "Aksjeboost" er opprettet for å fremme aksjer i aksjemarkedet som har en forventet kursoppgang i sikte. StockHelp holder kontroll over mange av faktorene som styrer aksjemarkedet, og publiserer anbefalinger på aksjer som har et stort potensialet for framtiden. Mottoet til StockHelp er at det lønner seg å investere i kunnskap.

Partner

Våre kurs gjennomføres via vår partners nettside (Leksjoner.no). Det er en effektiv digital plattform som muligjør en enkel gjennomføring av nettkurs. Inholdet i kursene er laget av StockHelp, men gjennomføring og betaling foregår hos vår partner.

 

Leksjoner.no ble opprettet i 2020. Selskapet har et mål om å gi alle en mulighet til finne ny læring, oppnå ny kunnskap og utvikling. Selskapet ønsker også å gi dere som har noe å lære bort muligheten til å lage egne kurs som andre kan ha gleden av, samt et ønske om å gi bedrifter mulighet til å gi ansatte kontinuerlig opplæring for omstilling og økt konkurranseevne. Livslang læring handler om å gå videre i takt med verden rundt oss.
Leksjoner gir deg muligheten til å bygge videre på din kunnskap.

Dubois .png
Leksjoner.no
bottom of page